มาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัย

  • สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • เสื้อชูชีพ มาตรฐานกรมเจ้าท่า

  • ห่วงชูชีพมาตรฐาน SOLAS สากล

  • แสดงป้ายมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด

  • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ถูกต้อง

  • จดเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์

  • ISO เสื้อชูชีพพองลมอัตโนมัติ

  • วัสดุสะท้อนแสงมาตรฐาน SOLAS สากล

  • ISO นกหวีดคุณภาพสูง

Visitors: 14,964,248