ติดตามพัสดุ

1. กรณีพัสดุของท่านถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย

ท่านสามารถใช้รหัส TRACKING ที่ได้รับจากเรา เพื่อเช็คหรือติดตามพัสดุของท่านครับ

Click ที่ภาพ แล้วป้อนรหัสลงไป เช่น EP012961527TH เป็นต้น

 

 

2. กรณีพัสดุของท่านถูกจัดส่งโดยขนส่งด่วนพิเศษ KERRY EXPRESS

ท่านสามารถใช้รหัส TRACKING ที่ได้รับจากเรา เพื่อเช็คหรือติดตามพัสดุของท่านครับ

Click ที่ภาพ แล้วป้อนรหัสลงไป เช่น 15845937 เป็นต้น

Visitors: 9,851,358