ติดตามพัสดุ

1. กรณีพัสดุของท่านถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย

ท่านสามารถใช้รหัส TRACKING ที่ได้รับจากเรา เพื่อเช็คหรือติดตามพัสดุของท่านครับ

Click ที่ภาพ แล้วป้อนรหัสลงไป เช่น EP012961527TH เป็นต้น

 

 

2. กรณีพัสดุของท่านถูกจัดส่งโดยขนส่งด่วนพิเศษ KERRY EXPRESS

ท่านสามารถใช้รหัส TRACKING ที่ได้รับจากเรา เพื่อเช็คหรือติดตามพัสดุของท่านครับ

Click ที่ภาพ แล้วป้อนรหัสลงไป เช่น SSIK15845937 เป็นต้น

 

 

3. กรณีพัสดุของท่านถูกจัดส่งโดยขนส่งด่วนพิเศษ SCG Yamato Express

ท่านสามารถใช้รหัส TRACKING ที่ได้รับจากเรา เพื่อเช็คหรือติดตามพัสดุของท่านครับ

Click ที่ภาพ แล้วป้อนรหัสลงไป เช่น 25845937 เป็นต้น

Visitors: 15,018,535