การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกชิ้นหากได้รับความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากการผลิต การขนส่ง เรามีนโยบายเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน ภายใน7วันนับจากท่านได้รับสินค้า โดยท่านสามารถโทรแจ้ง สายด่วนชูชีพ 089-277-2772 ติดต่อ "แผนกเคลมสินค้า" แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่เพื่อทราบขั้นตอนการเคลมสินค้าต่อไป


คลิก ติดต่อฝ่ายเคลมสินค้า

Visitors: 9,871,008