การรับประกันสินค้า

1.สินค้าทุกชิ้นหากได้รับความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากการผลิต การขนส่ง เรามีนโยบายเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน ภายใน7วันนับจากท่านได้รับสินค้า โดยท่านสามารถโทรแจ้ง สายด่วนชูชีพ 083-6462824 ติดต่อ "แผนกเคลมสินค้า" แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่เพื่อทราบขั้นตอนการเคลมสินค้าต่อไป

2.งานพิมพ์โลโก้/ข้อความใดๆลงบนตัวเสื้อหรือสินค้า เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าฟรีโดยมิได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จึงขอแจ้งว่างานพิมพ์จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หากเกิดชำรุด หลุด ลอก หรือลบเลือน ซึ่งความทนทานขึ้นอยู่กับชนิดของงานพิมพ์ การใช้งาน การดูแล และการเก็บรักษา

Visitors: 15,017,273